Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

1671

Na tieto doplnky sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti, ktorá ich vytvorila, hoci sa zobrazujú na našich stránkach. Sme prevádzkovateľmi týchto údajov pre naše stránky v EHP a Spojenom kráľovstve na účely získavania a prenosu týchto údajov.

Sprievodca ochranou osobných údajov v službách Google; a nie právne dôvody opísané v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Ak chcete svoj súhlas zmeniť alebo zrušiť, mali by ste navštíviť príslušný web alebo aplikáciu. Prispôsobenie reklám. Na našich webových stránkach používame súbory cookie. V nastaveniach svojho prehľadávača si to môžete spravovať podľa svojej potreby. Ak chcete získať viac informácií, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov. pre mňa je to OK Oficiálne Centrum pomoci služby AdSense, kde nájdete tipy a príručky na používanie produktu a ďalšie odpovede na časté otázky.

  1. Najlepšia aplikácia pre cloudovú ťažbu bitcoinov
  2. Problémy s autentifikáciou google dnes

Jun 15, 2020 · Revidované zásady ochrany osobných údajov sprístupníme prostredníctvom služieb spoločnosti NBCUniversal. Pravidelne si kontrolujte službu spoločnosti NBCUniversal, či nedošlo k aktualizácii. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI Autobazar.EU portál s. r. o.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia pre údaje, ktoré o vás získavame, keď si zaregistrujete SumUp účet, prihlásite sa na akúkoľvek našu webovú stránku, do našich mobilných aplikácií alebo k našim produktom, použijete naše webové stránky, mobilné aplikácie alebo produkty alebo keď s nami, prípadne s našimi zamestnancami, komunikujete (všetko spolu

Na aktualizáciu osobných údajov, ktoré nám boli dodané, nám môžete poslať e-mail na sk_privacy@pwc.com alebo kde je to vhodné, kontaktovať nás prostredníctvom príslušnej registračnej webovej stránky alebo zmenou osobných údajov v príslušných aplikáciách, s ktorými ste sa registrovali. Zásady ochrany osobných údajov Úvodné ustanovenia.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

6/15/2020

Táto strana bola naposledy zmenená v októbri 2015. Predmetnými zásadami ochrany osobných údajov sa riadia služby spoločnosti HG International.

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: Na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie 1. Rozsah pôsobnosti týchto Zásad. V spoločnosti SWAN, a.s.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto pravidiel Online zásadami ochrany osobných údajov, vašich osobných údajov alebo ochrany osobných údajov v spoločnosti Schindler, kontaktujte nás na adrese: Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 821 08 Bratislava Slovensko Phone: +421 2 32 72 41 11 Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple sa nevzťahujú na spôsob, akým definujú osobné údaje tretie strany alebo akým spôsobom ich používajú. Odporúčame vám prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov a informovať sa o svojich právach na ochranu osobných údajov … Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb, používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných … Ak máte obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, sťažnosť alebo otázku na riaditeľa oddelenia ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft alebo na osobu zodpovednú za ochranu údajov pre vašu oblasť, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára.

o ochrane osobných údajov Na tieto doplnky sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti, ktorá ich vytvorila, hoci sa zobrazujú na našich stránkach. Sme prevádzkovateľmi týchto údajov pre naše stránky v EHP a Spojenom kráľovstve na účely získavania a prenosu týchto údajov. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov povinný vypracovať novú dokumentáciu. Ponúkame Vám vzory a smernice, ktoré je možné upraviť si podľa potrieb prevádzkovateľa. Vzorová dokumentácia podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Ak chcete svoj súhlas zmeniť alebo zrušiť, mali by ste navštíviť príslušný web alebo aplikáciu. Prispôsobenie reklám. Na našich webových stránkach používame súbory cookie. V nastaveniach svojho prehľadávača si to môžete spravovať podľa svojej potreby. Ak chcete získať viac informácií, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov. pre mňa je to OK Oficiálne Centrum pomoci služby AdSense, kde nájdete tipy a príručky na používanie produktu a ďalšie odpovede na časté otázky.

V á ž e ní použ í va t e l i a , t i e t o z á s a dy oc hr a ny os obnýc h úda j ov s a vz ťa huj ú na vá s – použ í va t e ľ ov na š i c h i nz e r t nýc h s l už i e b Vašu kontrolu nad údajmi posilňuje súlad spoločnosti Microsoft so všeobecne použiteľnými zákonmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ako je napríklad GDPR, a s normami na ochranu osobných údajov, ako napríklad prvý medzinárodný etický kódex pre cloudové súkromie, ISO/IEC 27018. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Na tieto doplnky sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti, ktorá ich vytvorila, hoci sa zobrazujú na našich stránkach. Sme prevádzkovateľmi týchto údajov pre naše stránky v EHP a Spojenom kráľovstve na účely získavania a prenosu týchto údajov. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov povinný vypracovať novú dokumentáciu.

symbol eth ipa
triediť kód santander uk
cardano coin price aud
nevydáva vízovú kartu
4,5 milióna dolárov, koľko rupií
centrálna procesorová jednotka v počítačovej organizácii

Právny základ spracúvania údajov je daný Čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom autorizácia spoločnosti DSP Engineering, s.r.o. vychádza zo skutočnosti, že na jednej strane má spoločnosť záujem o vyhodnocovanie údajov webovej lokality na účely jej optimalizácie a na druhej strane dotknutá osoba dokáže v okamihu zhromažďovania osobných údajov na základe okolností, za

Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31 333 535, chce byť ako kontrolór údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla Otázky ohľadom ochrany osobných údajov. Ak chceš spravovať svoje údaje u spoločnosti Apple, vrátane stiahnutia kópie svojich údajov alebo požiadania o odstránenie svojho účtu, navštív stránku Správa tvojho účtu Apple.. Ak máš otázky v súvislosti s našími zásadami ochrany osobných údajov, prípadne sa chceš opýtať na opravy v účte alebo máš inú otázku Pre sociálnu sieť sme FlipWork sme vypracovali zásady ochrany osobných údajov, vrátane návrhu bezpečnostných opatrení pri administrácii sociálnej siete a riešenia ochrany súkromia v profiloch užívateľov. Poskytujeme potrebné poradenstvo, monitorujeme ochranu osobných údajov v spoločnosti a realizujeme vyžadované zmeny Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú postupy zhromažďovania a zdieľania informácií spoločnosti týkajúce sa použitia vašich osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov, klientov, dodávateľov, dodávateľov, poradcov a poskytovateľov služieb (vy), ktoré zhromažďujeme a … Zásady ochrany a zberu osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov pre koncových používateľov. Dátum poslednej aktualizácie: 23. máj 2018. Čo je účelom tohto dokumentu? Spoločnosť InnoGames GmbH (ďalej len „spoločnosť InnoGames“) sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov.

o., Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany Tieto Zásady ochrany osobných údajov vám majú pomôcť pochopiť, kto sme, ako zhromažďujeme a používame vaše údaje, ako ich zdieľame, aké možnosti máte k dispozícii v súvislosti so zdieľaním a používaním vašich údajov a aké sú vaše práva na základe zákonov o ochrane osobných údajov, ktoré sa na vás vzťahujú. Na údaje zachytené systémom reCAPTCHA sa tiež vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania spoločnosti Google. Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: Na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie 1. Rozsah pôsobnosti týchto Zásad.

Ďalej Vám v texte tohto dokumentu objasníme: (1) Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov v prípade našej spoločnosti.